Share tut unlock cp 72h đã spam ảnh bằng link 237

Nay mình sẽ hướng dẫn các bạn unlock checkpoint 72h đã spam up ảnh lên mà không về.
Share tut unlock cp 72h đã spam ảnh bằng link 237

Các bước thực hiện:

Bước 1: Vào facebook.com sau đó fake ip Nhật
Bước 2: Vào link contact 237 (link đã đổi ngôn ngữ sẵn)
Bước 3: Tiếp theo thay zh-cn thành m rồi điền info vào như ví dụ sau:
  • Tên: Tỉnh
  • Họ: Nguyễn
  • Email: startinhit@gmail.com
  • Giới tính: Nam
  • Ngày sinh: 28/03/2000
Bước 4: Up cmnd giấy tờ tùy thân trùng thông tin nick lên rồi click vào tôi đồng ý sau đó gửi.
Chúc các bạn thành công!

Blogger Comment
Facebook Comment

16 nhận xét: